A picture
A picture
A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Omlouvání  a  absence dětí

Dítě je nutné omluvit za předpokladu, že  onemocní infekční nemocí  a dále při absenci  delší než 2 týdny. Po této době se dítě z docházky do MŠ vyřazuje.Dle  § 35 odst.1 písm. a) b) c)  a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zástupce dítěte :

 

  1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 

  1. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 

  1. ukončení docházky dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

 

  1. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za MŠ a stravné dítěte v daném termínu.

 

Předávání dětí a vyzvedávání dětí z MŠ

 

        Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce učitelce dítě nepředá osobně, pedagog za něj nezodpovídá. Podle § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/ 2005 Sb., pedagogický pracovník předá dítě rodičům nebo jimi pověřené osobě. Formulář písemného pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou než je zákonný zástupce dítěte je k dispozici u pedagogů na třídách. Písemné pověření musí být ověřeno ředitelkou školy, bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než jeho rodiči ( zákonnému zástupci).