A picture
A picture
A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 • 1. Název
 • Mateřské škola Rtyně nad Bílinou 34,  příspěvkové organizace
   
 • 2. Důvod a způsob založení
 • Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
  Hlavní činnost 
  - Předškolní vzdělávání dětí
  - Zajištění školního stravování
  - Zajištění závodního stravování
  Zřizovací listina
  Zřizovatel - Obec Rtyně nad Bílinou, IČ: 00266574
  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02.
   
 • 3. Organizační struktura
   
 • 4. Kontaktní spojení
 • Kontakty
   
 • 5. Bankovní spojení
 • Komerční banka, Číslo účtu: 78-4714310287 , kód banky: 0100
   

 • 6. IČ
  70983852
   
 • 7. DIČ
  nepoužívá se
   
 • 8. Dokumenty
  8.1. Seznamy hlavních dokumentů
 • Zřizovací listina
 • Údaje o rozpočtu
   
 • 9. Žádosti o informace
   
 • Podání elektronicky
 • Prostřednictvím elektronické pošty: ms@msrtynenadbilinou.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) uuxmczp
 • Podání písemně na adresu sídla organizace                      

 • Poštou:

  Mateřská škola Rtyně nad Bílinou - příspěvková organizace, okres Teplice

  Rtyně nad Bílinou č.p.34

  417 62 Rtyně nad Bílinou

 • Osobně – v sídle organizace  
 • Rtyně nad Bílinou č.p.34, 417 62                    


   
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Kristina Diessnerová

   vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

  • 11. Opravné prostředky

  • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
    
  • 12. Formuláře
  • Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

   Formuláře k vyzvednutí:

   -í formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy.

    

  • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  • Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic
   Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
   Portál veřejné správy ČR
   + http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE
   www.otevrete.cz
    

 • 14. Předpisy
 • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
  Zákon 500/2004 Sb., správní řád
  Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

   
 • 14.2. Vydané právní předpisy
   
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Nebyl stanoven
 • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • Nebylo stanoveno
   
 • 16. Licenční smlouvy
  Nejsou uzavřeny
   
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2018

  Výroční zpráva za rok 2017

  Výroční zpráva za rok 2016
 • Poskytnuté informace