Mateřská školaRtyně nad Bílinou
Mateřská škola Rtyně nad Bílinou
rozšířené vyhledávání

Otevření MŠ pro všechny děti od pondělí 10.5.2021 

Zápis

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do Mateřské školy Rtyně nad Bílinou se v souvislosti  s protiepidemickými opatřeními uskuteční bez přítomnosti dětí následujícími způsoby :

- žádosti budou k dispozici  ke stažení webových stránkách školy nebo k vyzvednutí po telefonické domluvě na tel.č. 471 872 577

- termín zápisu je stanoven na období od  3.5. 2021 - 5. 5. 2021, kdy je možné odevzdat :

1. vyplněnou žádost s potvrzením lékaře (děti, které dovrší 5 let věku k 31.8. 2021  a od 1.9.2021 začnou plnit povinnou předškolní docházkou,  lékařské potvrzení mít nemusí, žádosti musí být podepsané oběma zákonnými zástupci  /žádost ke stažení zde /.

2. kopii rodného listu

Vyplněnou žádost s kopií rodného listu lze zaslat do MŠ ve stanoveném termínu               (od 3.5. do 5.5.2021)

 1. Do datové schránky školy – uuxmczp
 2. E-mailem ( s elektronickým podpisem) – msrtyne@seznam.cz
 3. Poštou – na adresu : Mateřská škola Rtyně nad Bílinou 34. 417 62
 4. Vložením do poštovní schránky na budově MŠ  a to maximálně do 5.5 2021.(není rozhodující, kdo podá žádost mezi prvními, rozhodující je splnění kritérií – věk dítěte) 
 5. Osobním podáním po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle 417 872 577

Pro školní rok 2021/2022 je předpokládaný počet  přijatých  10 dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte:

1. děti s trvalým bydlištěm ve Rtyni nad Bílinou

2. přednostně děti, které dovrší 5 let věku k 31.8. 2021

3. děti, které dovrší 4 let věku k 31.8. 2021

4. děti, které dovrší 3 let věku k 31.8. 2021

 

 • O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno písemně.  Dne 1.6. 2021 bude na  webových stránkách školy www.msrtynenadbilinou.cz zveřejněn seznam přijatých dětí.
 • Seznam bude zveřejněn i na veřejně přístupném místě – úřední desce na budově školy  nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude každé žádosti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo žádosti Vám bude zasláno společně s potvrzením přijetí žádosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání na Vámi uvedenou  e-mailovou adresu.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě a bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci zápisu Vašeho syna/dcery do naší mateřské školy vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné telefonicky dne 25. 5. 2021 . Číslo pro tyto účely je 417 872 577. 
 • Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.  
 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od  2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 •  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií   a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy podle předem  stanovených kritérií – věk dítěte ( od nejstaršího po nejmladší do možné kapacity MŠ).  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Husky

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Na svatého Abdona ve švech praská stodola.